folder_openمقالات

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

folder_openمقالات
speaker_notesبدون دیدگاه

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

بلوک سبک سیمانی
یکی از انواع بلوک های استفاده شده برای دیوار چینی در ساختمان ، بلوکهای سیمانی سبک یا بلوک سبک پوکه ای می باشد. بلوکها سیمانی سبک از اختلاط سیمان ، آب ،سنگ دانه های سبک پس از لرزاندن و متراکم نمودن در دستگاه های مخصوص ساخت بلوک تولید می شوند این نوع از بلوکهای پوکه ای در ابعاد مختلف قابلیت تولید داشته و به صورت تو خالی و ته پر می باشند که سبب کاهش در هزینه ساخت ساختمان و کاهش وزن سازه می شود. بلوک سبک بتنی با دانه های سبک بلوک سبک به دو نوع است: بلوک پوکه ای صنعتی،بلوک لیکا و بلوک پوکه ای معدنی که به…