folder_openدسته یندی نشده

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

folder_openدسته یندی نشده
speaker_notesبدون دیدگاه

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

بلوک سیمانی بلوک سیمانی از اصلی ترین مواد ساخت و ساز محسوب می شود که هر کدام ابعاد و اندازه مختلف دارند. مهندسین ساختمان باتوجه به نقشه ، محیط و شرایط آب و هوایی بلوک های مد نظر را برای ساختمان خود انتخاب می کنند. انواع بلوک سیمانی بلوک های سیمانی با توجه به جرم و وزن به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند بلوک سبک بلوک نیمه سبک بلوک سنگین بلوک سبک بلوک سبک یا پوکه ای با چگالی پایین تر از 1700 کیلوگرم بر متر مکعب ، از ریز دانه های پوکه ای و معدنی ساخته شده است که در حین تولید به واسطه‌ واکنش‌ های شیمیایی،…