folder_openخدمات
speaker_notesبدون دیدگاه
local_offerبرچسب ها :

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

folder_openخدمات
speaker_notesبدون دیدگاه
local_offerبرچسب ها :

این مطلب را به اشتراک بگذارید :

یکی از انواع بلوک های استفاده شده برای دیوار چینی در ساختمان ، بلوکهای سیمانی سبک یا بلوک سبک پوکه ای می باشد. بلوکها سیمانی سبک از اختلاط سیمان ، آب ،سنگدانه های سبک پس از لرزاندن و متراک نمودن در دستگاه های مخصوص ساخت بلوک تولید می شوند این نوع از بلوکهای پوکه ای در ابعاد مختلف قابلیت تولید داشته و به صورت تو خالی و ته پر می باشند که سبب کاهش در هزینه ساخت ساختمان و کاهش وزن سازه می شود. بلوک پوکه ای ورتان در چند نوع است : بلوک سبک ، بلوک پوکه ای صنعتی با دانه های رس منبسط شده شرکت لیکا  که به …